S e n i o r s p i l l e u d v a l g e t (SSU):
 

Henvendelse til Helge Friis - tlf.: 4465 5280.